Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki to miasto w którym drzemie historia, a jednocześnie wybucha nowoczesność. Prawa miejskie otrzymał 29 maja 1421 roku przywilejem lokacyjnym nadanym przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Miasto stanowi lokalne centrum administracyjne, a także gospodarcze i kulturalne dla 13 gmin. Jest stolicą powiatu mińskiego. W ciągu ostatnich kilku lat stał się atrakcyjnym miejscem do życia, rozwoju zawodowego i kulturalnego dla ponad 38 tys. mieszkańców, a także ważnym i interesującym ośrodkiem dla turystów, inwestorów i przedsiębiorców, nie tracąc przy tym uroku małej miejscowości.

Z pewnością decydują o tym liczne walory naszego miasta. Należy tu wymienić: atrakcyjne położenie przy głównych, krajowych i międzynarodowych szlakach komunikacyjnych (droga międzynarodowa E-30 Moskwa – Berlin, droga krajowa Nr 2 Świecko – Terespol, węzły kolejowe północ-południe i wschód-zachód), bliską odległość od stolicy (39 km na wschód od Warszawy), rozwiniętą infrastrukturę komunalną, gospodarczą, wygodny transport, czy dobrej jakości bazę hotelową i gastronomiczną, bogatą ofertę imprez kulturalnych, różnorodność zabytków, a także miejsc ciekawych pod względem turystyki i rekreacji również w okolicy miasta, gdzie znajduje się wiele rezerwatów i parków przyrody.

W Mińsku ma siedzibę wiele firm świadczących usługi dla biznesu,  jak np. firmy księgowo – rachunkowe, kancelarie prawne, notarialne, powstaje coraz więcej oddziałów i agencji bankowych,  kredytowych oraz firm zajmujących się doradztwem finansowym. Co roku przybywa obiektów handlowych i usługowych, a ich oferta  niczym nie odbiega od podobnych w stolicy. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest ponad 3500 przedsiębiorców, z których blisko połowa zajmuje się handlem. Rozkwit przeżywa też budownictwo i sfera usług związanych z tą branżą. Od lat trwa hossa na rynku nieruchomości. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz deweloperzy sprzedają mieszkania na nowo powstających osiedlach bloków i domów jednorodzinnych w mieście oraz na jego obrzeżach.

Na terenie miasta prowadzonych jest wiele inwestycji – np. budowa nowego budynku biblioteki miejskiej, w ubiegłym roku zakończono min. budowę nowoczesnego zespołu sportowo-rekreacyjnego  Aquaparku z lodowiskiem. Wykonano także modernizację wielu ulic zapewniając poprawę układu komunikacyjnego, wybudowano kilka hal sportowych i przebudowano część szkół. W 2005 roku zakończono modernizację oczyszczalni miejskiej, która spełnia wymogi Unii Europejskiej. Dwa lata temu od strony zachodniej miasta powstała obwodnica dla ruchu tranzytowego, w tym roku od strony północnej miasta rozpoczęto budowę obwodnicy, która w przyszłości ma stać się częścią autostrady A-2 wschód-zachód, prowadzone są także starania o uruchomienie lotniska cywilnego położonego w Janowie odległym kilka kilometrów od Mińska. Miasto posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Władze Miasta już od początku powstania Samorządu otwarte są na kontakty zagraniczne. W związku z tym, że współpraca  zagraniczna trwa wiele lat, trudno wymienić  wszystkie ważniejsze wydarzenia z nią związane. Nasze miasto ma podpisane umowy bliźniaczego partnerstwa z miastem Saint Egreve we Francji, Telsiai na Litwie, Krnov w Czechach, Pefki w Grecji, Lacey w Stanach Zjednoczonych, z miastem Orsza na Białorusi oraz porozumienie o przyjaźni z miastem Karben w Niemczech. Utrzymuje również bliskie kontakty z miastem Cori we Włoszech i Łuchawica w Rosji, Ramonville.

Zapraszam do współpracy, do poznawania naszego miasta i zachowywania go w pamięci jako miejsca otwartego na ludzi, przyjaznego, ciekawego i atrakcyjnego, w którym warto prowadzić swój biznes, w którym dobrze jest zamieszkać i do którego warto powracać.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki